ยินดีต้อนรับ

นิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ประกันคุณภาพสู่ห้องเรียนคุณภาพ

อักษรย่อ : ส.ก. คำขวัญ : ทำให้ดีที่สุด สีประจำโรงเรียน : เหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรื่อง แดง หมายถึง ความเสียสละ,ความกล้าหาญ,ความก้าวหน้า ปรัชญาโรงเรียน : เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคม ชื่นชมวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลกับเทคโนโลยี หลักการทำงาน : พลังแห่งความร่วมมือ เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ หลักการทำงาน : พลังแห่งความร่วมมือ เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ
นายอุทิศ โทแหล่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว

ประกาศ โรงเรียนวัดสระแก้ว
โรงเรียนวัดสระแก้วรับสมัครบุคลากร ตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่สารสนเทศ"
รับรายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2563 ออนไลน์
กรุณากดปุ่ม เพื่อกรอกข้อมูลมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2563
แจ้งจัดนักเรียนชั้นอนุบาล 2 / 2563 จัดรายชื่อเข้าห้องเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรมรายสัปดาห์
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์